Lakásbiztosítások felmondása- mostantól minden márciusban lehetőségünk lesz rá!

Sokan nem tudják, de 2024. január 1. napjától módosítottak a biztosítási tevékenységről szóló törvényen, a lakásbiztosítások felmondásával összefüggésben. Idáig, mint minden más biztosítást, a lakásbiztosítás is fordulónapra lehetett felmondani, tehát arra a napra, amelyen a biztosított naptári nap szerint kötötte.

A törvénymódosítás azonban lehetőséget biztosít arra, hogy a biztosítottak a szerződéskötés időpontjáról függetlenül, minden év márciusában, március 31. napjáig a lakásbiztosításukat felmondhassák.

Amennyiben a biztosított él ezzel a jogával és a felmondása március 31. napjáig beérkezik a biztosítóhoz, a lakásbiztosítása a beérkezéstől számított 30 napon belül megszűnik.

A felmondás lehetőségétől a biztosítók minden év február 15. napjáig előzetesen tájékoztatják biztosítottjaikat.

Mivel a törvény külön nem rendelkezik az alakiságtól, ezért az írásban kötött szerződést, írásban kell felmondani. Fontos, hogy a felmondás tartalmazza a szerződés megszüntetésére irányuló szándékot (legyen tehát benne egyértelműen, hogy fel akarják mondani a szerződést), valamint tartalmazzon azonosító adatok, mint a szerződő neve, egyéb személyes adatai és a kötvényszám vagy szerződésszám, hogy a biztosító számára egyértelmű legyen, hogy melyik szerződést kívánja megszüntetni a biztosított.

Fontos, hogy a felmondás március 1. napja és – mivel idén március 31. ünnepnap – április 2. napja között érkezzen meg a biztosítóhoz. Amennyiben a biztosított ezen az időintervallumon kívül jelenti be a felmondási szándékát, a biztosító azt nem köteles elfogadni.

A márciusi felmondás lehetősége nem egyszeri alkalommal lehetséges, hanem ezentúl minden év márciusában felmondásra kerülhetnek a lakásbiztosítások, attól függetlenül, hogy a biztosított mikor kötötte.

Lényeges szem előtt tartani, hogy a felmondás lehetősége kizárólag a lakásbiztosításokra vonatkozik. Tehát attól függetlenül, hogy ugyanannál a biztosítónál van a lakásbiztosításunk és kötelező felelősségbiztosításunk, kizárólag a lakásbiztosítás mondható fel márciusban. Más a helyzet abban az esetben, ha a lakásbiztosításokra vonatkozó kiegészítő biztosításokat is megkötöttük, a kiegészítő biztosítások a lakásbiztosításokkal együtt megszűnnek, hiszen arra önállóan nem lehetett volna szerződést kötni.

A díjfizetéssel összefüggésben, amennyiben valakinek hátraléka van a kötvényén, azt a megszűnésig meg kell fizetni, míg túlfizetés esetén – ha az egész éves díj kifizetésre került –a biztosító vissza fogja téríteni az arányos részt.

Azt is szem előtt kell tartanunk, hogy miként alakul a biztosítási díj, ha a biztosítónál valamilyen kedvezményt vettünk igénybe a megkötéskor. Ilyen lehet az, ha tartamengedményes a szerződésünk, tehát ha arra tekintettel alacsonyabb a biztosítási díj, hogy hosszabb időre vállaltuk a szerződés fenntartását vagy ha a biztosító a nála kötött több szerződésre tekintettel ad engedményt.

Ilyen esetekben a biztosítás idő előtti felmondására tekintettel vagy a szerződések számának csökkenését figyelembe véve, a biztosítók a kedvezmények összegét visszakövetelhetik vagy a kedvezményes díjat megemelhetik.

Ezt a honlapot a KRMS Ügyvédi Társulás Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédei tartják fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A KRMS ügyvédei a Magyar Ügyvédek Biztosító Egyesületénél rendelkezik felelősségbiztosítással. A honlapon megjelenő tartalom illetve a feltüntetett árak csupán tájékoztatásul szolgálnak, kérjük, hogy konkrét jogi probléma esetén, vegye fel a kapcsolatot velünk. Az Ügyvédi Társulás nem vállal felelősséget olyan döntésért, illetve annak következményéért, amelyet a honlap látogatója kizárólag a honlapon található tartalomra alapozottan hozott.

Keressen minket

krms.hu

iroda@krms.hu

© KRMS Ügyvédi Társulás - krms.hu - Minden jog fenntartva - Készítette: OTCM Hungary