Kölcsönadtam egy barátomnak, hogy kaphatom vissza?

Számtalan esetben felmerül az a probléma, hogy az emberek bízva a másikkal fennálló baráti kapcsolatukban, gondolkodás nélkül kölcsönöznek, akár milliós összegeket is, annak reményében, hogy a másik fél a megbeszéltek szerint, majd visszafizeti.

Sokszor azonban a másik fél anyagi helyzete nem engedi meg, hogy visszafizesse a kapott összeget, ilyen esetekben jó tudni, hogy milyen eszközeink vannak a kölcsön visszaszerzéséhez.

Mindent le kell papírozni

Az első és legfontosabb, hogy minden kölcsön adott forintról készüljön írásbeli megállapodás, amennyiben vissza szeretnénk kapni. Szerződés nélkül csak annyit adjunk kölcsön, ami nem fáj, ha végül nem jön vissza.

A kölcsönszerződésben rögzíteni kell a felek azonosító adatait: név, anyja neve, lakcíme, születési helye és ideje. Ezeket célszerű ellenőrizni okmányok felmutatása mellett. Tartalmaznia kell még az iratnak a kölcsön összegét, valamint a visszafizetés határidejét és módját.

Ezen túlmenően a felek rögzíthetnek más tényeket is a szerződésben, például a kölcsön átadásának módját, esetleg részletekben történő visszafizetés lehetőségét.

Célszerű, hogy a szerződést két tanú is aláírja, ugyanis csak így fog teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülni.

Mit tehetünk, ha nem fizetnek határidőben?

Elsőkörben fel kell szólítani a felet a teljesítésre, melyben egy konkrét póthatáridőt tűzünk a kölcsön visszafizetésére. Fontos, hogy ez is írásban történjen, hogy utóbb igazolható legyen a fizetési felszólítás.

Ezt követően, amennyiben a másik fél a felszólításunk ellenére sem teljesít az összeg nagyságától függően két út áll előttünk. Amennyiben a követelés hárommillió forint alatti összeg, úgy elsőként fizetési meghagyásos eljárást kell indítanunk a közjegyző előtt.  Fontos, hogy ebben az eljárásban még nem kell semmit bizonyítanunk, csak a követelt összeget, annak lejáratát és a másik fél azonosító adatait kell megadnunk.

A közjegyző a fizetési meghagyást megküldi a másik félnek, akinek a kézhezvételtől számított 15 napja lesz, hogy ellentmondással éljen. Ha ezt nem teszi meg, a fizetési meghagyás jogerős lesz és végrehajtható.

Ha az adós határidőben ellentmond a fizetési meghagyásra, akkor az ügy perré alakul, melyről minket a közjegyző írásban tájékoztat. Ilyen esetben a tájékoztatás átvételétől számított 15 napon belül kell a keresetlevelet beadnunk az illetékes bírósághoz.

Ha a követelésünk több, mint hárommillió forint, de kevesebb, mint harmincmillió, akkor fordulhatunk közvetlenül a bírósághoz, de dönthetünk úgy, hogy fizetési meghagyással kezdjük meg az ügyet. Harmincmillió forint feletti követelés esetén, kizárólag bíróság előtt érvényesíthetjük a követelésünket.

Peres eljárás

Ha az ügy bíróság elé kerül, akkor nekünk kell bizonyítanunk, hogy valóban megtörtént a kölcsön átadása és annak visszafizetési határideje lejárt. (Ezért célszerű ennek írásba foglalása) Ha nem voltunk ennyire körültekintőek, akkor szükség esetén tanúval is lehet igazolni a kölcsönszerződés tartalmát. Sok esetben az a probléma, hogy a tanú nyilatkozik arról, hogy valóban volt a felek között megállapodás, de az összegre és a visszafizetés idejére már nem tud nyilatkozatot tenni.

Ha a másik fél a peres eljárás során hozott jogerős ítélet ellenére sem teljesít, akkor végrehajtást lehet kérni az összegre. A végrehajtás során a követelt összeget elsőkörben az adós bankszámlájáról, majd a fizetésből történő letiltással kísérlik meg elvonni, amennyiben pedig erre nincsen lehetőség, úgy az ingó vagy ingatlanvagyon terhére hajtják végre.

Ezt a honlapot a KRMS Ügyvédi Társulás Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédei tartják fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A KRMS ügyvédei a Magyar Ügyvédek Biztosító Egyesületénél rendelkezik felelősségbiztosítással. A honlapon megjelenő tartalom illetve a feltüntetett árak csupán tájékoztatásul szolgálnak, kérjük, hogy konkrét jogi probléma esetén, vegye fel a kapcsolatot velünk. Az Ügyvédi Társulás nem vállal felelősséget olyan döntésért, illetve annak következményéért, amelyet a honlap látogatója kizárólag a honlapon található tartalomra alapozottan hozott.

Keressen minket

krms.hu

iroda@krms.hu

© KRMS Ügyvédi Társulás - krms.hu - Minden jog fenntartva - Készítette: OTCM Hungary